Over Bombadil Coaching
Over Bombadil
Over Bombadil Coaching

In het kort

De hedendaagse communicatie is volledig gedigitaliseerd. We kunnen binnen luttele seconden informatie uitwisselen met miljoenen anderen. In een wereld waar het leven steeds drukker en voller lijkt te worden, is goede communicatie van levensbelang, maar steeds minder vanzelfsprekend. Hier komt Bombadil Coaching om de hoek kijken.

Goede communicatie vereist diepgang, empathie, en flexibiliteit. Bombadil Coaching benadert het verbeteren van de communicatie vanuit de muziek en het musiceren. Muziek dient als een creatief fundament waarmee het eenvoudig wordt om zaken als ‘het vinden van je eigen stem’ en ‘non-verbale communicatie’ te behandelen. Door creatief te communiceren verbindt je de cognitie aan de emotie, en zul je authentieker en doortastender kunnen werken en leven!

Mijn naam is Gilad Nezer, en met Bombadil Coaching wil ik graag een bijdrage leveren aan de communicatie en de harmonie bij mensen en organisaties, door het ontwikkelen de ‘eigen stem’ en het aanwezige potentieel. Bombadil levert coaching op individuele basis en groepstrainingen in de vorm van workshops voor bedrijven.

De naam Bombadil komt van Tolkien’s romanpersonage Tom Bombadil: een sterk, maar vriendelijk wezen, dat prettig communiceert, negatieve invloeden eenvoudig weert, en liederen als vanzelf bedenkt en zingt – hij volgt zijn eigen stem.

Het vinden van de ‘eigen stem’ en het goed kunnen communiceren kunnen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het leven op het werk en in privé. Muziek blijkt een uitstekend middel te zijn om vraagstukken over communicatie aan te pakken:

• Muziek heeft een verbindende kracht: het combineert emotie met cognitie en het verbindt allerlei denkprocessen in het hoofd. Daarbij bevordert muziek de verbondenheid tussen mensen: een basisvoorwaarde voor goede communicatie.

• Muziek is veel directer en concreter dan taal alleen. Moeilijke of abstracte termen als resonantie, timing, kern, energie, ritme en fase vragen een goed begrip om er iets mee te bereiken. Muziek levert tastbare voorbeelden en vereenvoudigt het proces.

• De menselijke stem is een afspiegeling van de persoon. Goed luisteren naar de stem kan een hoop onthullen over de persoon die aan het woord is. Tegelijkertijd is het dus goed om je eigen stem te ontdekken, te verkennen en te ontplooien.

• Muziek heeft het vermogen om echt te raken, om harde processen te verzachten en om dingen te zeggen die je niet in woorden kunt vatten.

• Het gezamenlijk maken van muziek is een zeer effectieve manier voor het beoefenen van creatieve communicatie. Via de methode van Bombadil Coaching komen de geleerde vaardigheden en de kennis echt in het systeem, in plaats van dat het in het trainingsmapje moet worden opgezocht.

• Ik ben zelf beroepsmusicus. Muziek is wat ik doe, waar ik blij van word en wat ik graag wil delen. Muziek is onderdeel van mijn ‘eigen stem’.

 

 

Klanten en opdrachtgevers van Bombadil Coaching:
• Willis NL
• Swagelok NL
• Syntherton
• IAA Architecten
• Nyenrode
• SVB
• EPG Benelux
• Life Projects
• De VeerStichting
• New Dutch Connections
• WatchThis
• LJG Amsterdam
• Het Nederlands Kamerkoor (hoofd afdeling Educatie-Participatie)

Samenwerkingen: Vlug Adviseurs, The Inner Business, ITASK, Centrum Universale, Soul Kitchen, YOUnite, De Afstemming, Pioneers in Culture, Stichting KeyNote, tijsjoris.nl en diverse muzikale gezelschappen.

Leiden en volgen en weten te schakelen tussen deze twee verschillende rollen en in staat zijn om te horen wat iemand anders doet, terwijl je jouw eigen lijn in de muziek trouw blijft… Dat is ook de communicatie. Het is de bereidheid om te geven en te ontvangen en jezelf afwisselend op te stellen.

Ira Goldberg